MAVİ DEVRİM


Marine Harvest Mavi Devrime Liderlik Ediyor

Su ürünleri yetiştiriciliği henüz emekleme döneminde ve hızla değişiyor. Marine Harvest, sektör uygulamalarında değişimi yönetiyor
ve gelecek için sürdürülebilir bir besin kaynağını güvenceye alacak olan teknolojiye öncülük ediyor.


“Dünyanın sürdürülebilir ve verimli bir biçimde üretilmiş güvenli, sağlıklı ve lezzetli yiyeceğe ihtiyacı ve deniz ürünlerinin de bu ihtiyacı karşılama potansiyeli var.

Yerkürenin % 70’i sularla kaplı ve ticari tarımın karbon ayak izi su ürünleri yetiştiriciliğininkini çarpıcı bir biçimde geride bırakmakta – ama yine de dünyanın besin kaynağının yalnızca %2’si okyanustan gelmekte. Artan dünya nüfusunu besleyebilmek için bunun değişmesi gerektiği geniş kesimler tarafından kabul edilmekte.

Marine Harvest araştırma ve geliştirmeye yaptığı önemli yatırımlarla teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer alıyor ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün uygulamalarını değiştiriyor. Bunu Mavi Devrim olarak adlandırıyoruz.”

Alf-Helge Aarskog, CEOSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gıda Güvencesi

Gıda ve Tarım Örgütünün değerlendirmesine göre 870 milyon insan yeterli besine sahip değildir ve dünya gıda güvencesi açısından olası bir krizle karşı karşıyadır. Bununla başa çıkmanın yolu,
2050 yılında 9 milyara ulaşacağı öngörülen küresel nüfus için yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdayı sürdürülebilir bir biçimde sağlamak ve üretmektir.Okyanusun, gezegenin yeterli besine sahip olmasını sağlamada baş rol oynadığı kabul edilen gerçektir – ama yine de dünyanın mevcut besin kaynağının yalnızca %2’si okyanustan gelir.


Sürdürülebilirlik

Marine Harvest su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün yüz yüze olduğu çevresel ve sosyal güçlüklerin farkındadır. Tüm deniz ürünleri sektörü tarihten gerekli dersleri almıştır:
artık odak noktamız uzun vadeli sonuçlar ve kazanımlardır. İnsan, kar ve gezegen anahtar kavramlardır; uzun vadede karlı olabilmesi için su ürünleri yetiştiriciliğinin sosyal ve çevresel anlamda sürdürülebilir olması gerekir.


“Bir sektör olarak önemli gelişmeler kaydetmişken sürdürülebilirlik anlamında yapılması gereken daha çok şey olduğunu kabul ediyoruz.

Göreceli olarak genç bir sanayi olarak sektörel işbirliği, araştırma, şeffaflık ve bilgi paylaşımı sayesinde, daha iyisini yapmak ve daha iyi olmayı sürdürmek için gerekli değişimleri yapabiliriz.

Alf-Helge Aarskog, CEO

Elli yılı aşkın süredir Marine Harvest sektörün sürdürülebilir gelişiminde önder rol oynamak için gerekli finansman gücü ve kaynaklar yoluyla büyümeye ve daha koordine bir şirket haline gelmeye çalıştı. Araştırma ve geliştirmeye yaptığı önemli yatırımlar sayesinde bu amaca ulaştı ve şimdi teknolojik ilerlemelerin ön saflarında yer alıyor ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün uygulamalarını değiştiriyor.
Ancak, sürdürülebilirlik önündeki tüm güçlükleri tek başına bir şirketin çözebilmesi mümkün değildir. Sürdürülebilirlik görüşmeleri küresel olarak gerçekleşmeli, çeşitli paydaşları içermeli ve açık ve dürüst bir diyaloğu desteklemelidir. Marine Harvest yönetmeliklerin, çevresel ve sosyal anlamda sorumlu uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için paydaşlarla düzenli ve yakın ilişki içindedir.

Şeffaflık Marine Harvest’ın sürdürülebilirlik vizyonunun temel bir öğesidir Yıllık Rapor’umuzun sürdürülebilirlik bölümünde yer alır.

GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEK

WWF’la çalışmak


"WWF NORVEÇ VE MARİNE HARVEST, NORVEÇTE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAKTADIR."
Tüm Marine Harvest faaliyetlerinin temel kaygısı çevre üzerindeki etkidir. Marine Harvest sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği hedefini güçlendirme ve tüm sektörün çevresel standartlarını biçimlendirme ve geliştirme amacıyla 2008 yılından bu yana WWF-Norveç’le birlikte çalışmaktadır.

Marine Harvest, kurumsal çevre korumayı ciddi anlamda iyileştirmek ve böylelikle WWF-Norveç’in Dünya üzerinde yaşam çeşitliliğine yönelik tehditleri azaltmak için pazarları, kurumları ve ilkeleri değiştirme şeklindeki görev ve hedefini desteklemek üzere WWF-Norveç’le bir süreci başlatmıştır.

Marine Harvest Grubu ile WWF-Norveç arasında imzalanan anlaşmaya (2009-2014) aşağıdakilerden kaynaklanacak olası çevresel etkilerle ilgili taahhütler, istekler, etkinlikler ve ana performans göstergeleri dahildir:
  • Kaçan çiftlik somonuyla Atlantik somonu arasında genetik etkileşim
  • Tatlı su ve deniz suyu çiftçiliğinden tahliyeler
  • Çiftlik somunu üzerindeki deniz bitleri ve hastalıkların yaban somonu üzerine olası etkileri
  • Somon yemi için su ürünü ve bitkisel ham maddeleri kaynak kullanımı


Küresel Somon Girişimi

2013 yılında küresel çiftlik somonu sektörünün %70’ini temsil eden bir grup, önemli bir değişime uzanan bir yol olarak sürdürülebilirliğe bağlılığını ilan etti.

Küresel Somon Girişimi (GSI), su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinde anlamlı ve sürekli bir ilerleme sağlamak için, daha fazla sektörel işbirliği ve şeffaflık taahhüt eden, Marine Harvest de dahil olmak üzere 15 küresel çiftlik somonu üreticisini birleştirmiştir. Girişim, artan nüfusu beslemek için sürdürülebilir bir protein kaynağı (çiftlik somonu) sağlamada önemli adımlar atmayı amaçlamakta.
Girişim, artan nüfusu beslemek için sürdürülebilir bir protein kaynağı (çiftlik somonu) sağlamada önemli adımlar atmayı amaçlamakta.

GSI, sürdürülebilirliğin üç temeli üzerinde sektörün performansını gerçekçi bir zaman dilimi içinde iyileştirerek, hırslı ama başarılabilir gelişmeler sağlayabileceği alanlara odaklanır:
  • Çevresel etkiyi azaltmak
  • Sosyal katkıyı arttırmak
  • Ekonomik büyümeyi sürdürmekBu türden ilk girişim olarak GSI, bireysel olarak kalkışıldığında başarılamayacak olan gelişmeleri ateşlemek için işbirliği ve kaynakları maksimize etmeyi ummaktadır.

Somut iyileşmeler sağlama gayreti içinde olan GSI, çalışmalarını sektörü bekleyen üç öncelikli alanda yoğunlaştırmaktadır: biyo-emniyet, besin tedariki ve endüstri standartlarını karşılama.


Su Ürünleri Yetiştiriciliği Koruma Konseyi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Koruma Konseyi (ASC) sürdürülebilir besin üretimi için eşi görülmemiş bir standart koymaktadır. Marine Harvest bu girişimi memnuniyetle karşılamakta olup şimdiden sertifikalar almaya başlamıştır. Marine Harvest 2020’ye kadar %100 ASC sertifikalı olmayı taahhüt eder.
Dünya üzerindeki tüm belli başlı somon çiftçiliği bölgelerinden gelen 500’den fazla kişi bu diyaloğa katıldı. Bu kişiler çiftçileri, çevre korumacıları, sivil toplum kuruluşlarını, bilim adamlarını, deniz ürünü alıcılarını, hükümet görevlilerini ve somon yetiştiriciliğinde çalışan ya da ondan etkilenen diğer paydaşları temsil ediyorlar.


Çevreye ve sürdürülebilirliğe uzun vadeli yatırım yapmaktan başka çıkış yolu yoktur. Marine Harvest bu taahhüdüyle ekonomik sürdürülebilirliğin ön koşulunun nasıl da çevresel sürdürülebilirlik olduğunu ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için küresel liderliği üstlendiğini gösteriyor.

Nina Jensen, CEO of WWF Norway

Asya’da çevresel açıdan dengeli büyüme

Marine Harvest’ın Asya’daki büyümesi şirketin çevresel etkisini en aza indirmek için olumlu adımlarının açık bir göstergesidir.
2013’de bölgede, hepsi de taze balığın verimli bir biçimde nakledilmesini sağlamak için stratejik olarak havaalanları yakınına yerleştirilmiş üç yeni tesis açtı.
Karbon ayak izini daha da azaltmak için, ürün ya da enerji israfını önleyen biçimde, yalnızca kullanılacak olan balıkları yani, bütün olarak balıkları değil filetoları sevkiyatlarında kullanıyor.

Copyright © 2019 Marine Harvest
YessCompany